ULNA - Vi griper barndommens muligheter!

Innholdet i en ULNA-barnehage skal ta utgangspunkt i lokal tilknytning og i de kulturelle betingelser som finnes der barnehagen er. En ULNA barnehage har sin egen Unike identitet. Vår ambisjon er at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utvikle seg ut i fra egne muligheter og forutsetninger, der de voksne anerkjenner og lar det Unike i hvert barn få vokse frem og Utvikles.

AKTUELT

ULNA SATSNINGSOMRÅDE

"Se meg, vær der for meg"

Et samarbeidsprosjekt med Stine Sofies Stiftelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

STOR BREDDE I BARNEHAGETILBUDET

Tradisjonelle
barnehager

Frilufts-
barnehager

Montessori-
barnehager

Idretts-
barnehager

Snoezelen-
barnehager

Gårds-
barnehager

98

% pedagogdekning

5

fylker

18

barnehager

900

barn